Obchodní podmínky

obchodní společnost:
Clean Label, s.r.o.
se sídlem č.p. 302, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČ: 09196765
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332415
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cokodort.cz
telefonní kontakt: +420 725 285 285, e-mail: info@cokodort.cz
(dále jen „Prodávající“)
I: Základní ustanovení
II. Uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem
III. Změna a Storno objednávky
IV. Vlastnické právo
V. Dodací podmínky
VI. Cena Nákupu a platební podmínky
VII. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
VIII. Odpovědnost a záruky
IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran
X. Závěrečná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.3.2021.